Det er ikke din skyld

Hvert år utsettes tusenvis av mennesker i Norge for seksuelle overgrep, og mange sitter igjen alene med skam og skyldfølelse. Voldtekt er seksualitetens skyggeside.

 

 

Av Ellen Støkken Dahl


Seksuelle forbrytelser er noe av det vanskeligste vi kommer til å skrive om på denne bloggen. Alle kan bli rammet, uavhengig av kjønn og alder. Ofte er sex noe positivt som gir glede og nytelse, og det liker vi å skrive om. Andre ganger er sex skadelig, krenkende og ødeleggende.

 

Den siste tiden har twitterkampanjen #jegharopplevd vist oss at seksuelle forbrytelser er svært utbredt også i “likestilte Norge”. Modige kvinner fra hele Norge har delt sine historier offentlig. Så før helga presenterte Aftenposten nedslående statistikk: bare 1 av 100 voldtekter ender med en fellende dom. Å anmelde er svært belastende for offeret, og flere eksperter uttalte til Aftenposten, at de vil fraråde anmeldelse i mange tilfeller. 

 

I denne teksten skal vi behandle spørsmålet om skyld og skamfølelse etter en voldtekt. Vi skal kort presentere lovverket rundt seksuelle forbrytelser. Selv om få blir dømt i voldtektssaker er loven klar. Vi håper politiet og rettsvesenet vil endre praksis i forhold til voldtektssaker og andre seksuelle forbrytelser i kjølvannet av all medieoppmerksomheten. Vi skal også se det hele fra en potensiell overgripers perspektiv, for det er nemlig mange som ender opp som overgripere uten å mene det, og vi skal skrive om hvordan det kan unngås.

 

Det er lett å sitte igjen med en følelse av maktesløshet. Omfattende holdningsendringer må til, både i det offentlige apparatet og blant folk flest. Folkeopplysning er første skritt i riktig retning.

 

Aftenposten skal fortsette å publisere saker om voldtekt de nærmeste dagene. Følg hashtaggen #bare1av100.

 

 

Kunne jeg gjort noe annerledes?

 

Gjennom vår tid som seksualundervisere har vi møtt voldtektsofre som tror de er medskyldige i overgrep fordi “de burde gjort noe annerledes”. Vi har også møtt ungdom som tenker mer på offerets ansvar i en potensiell voldtektssak enn på overgripers ansvar. Vi opplever faktisk at dette er svært vanlig.

 

Gjennom et tankeeksperiment hvor en jevnaldrende gutt og jente ender opp med å ha sex i beruset tilstand på fest provoserer vi frem ungdommers tanker om overgrep. Sexen skjer mot jentas vilje, og utviklingen fra flørt til overgrep er gradvis og flytende. Hvor går grensen? “Hun burde ikke ha flørtet med ham,” er en gjenganger i ungdomsskoleklasser. “Hun burde ikke ha sagt ja til alkoholen han tilbød!” sier andre. “Hun burde i alle fall ikke ha gått inn på et rom med ham, helt alene, hvis hun ikke ville ha sex.” Men hva, sier vi, hvis hun var forelsket i ham og ville være alene med ham? Kan hun ikke gå hvor hun vil? Hva hvis hun hadde lyst på en øl? Skal ikke hun få drikke når han drikker? Er det hennes ansvar å unngå voldtekt når det er han som begår et lovbrudd?

 

Holdninger knyttet til overgrep kan endres ved bevisstgjøring og diskusjon. Selvfølgelig er det like greit at jenta drikker som at gutten drikker, selvfølgelig er det ikke hennes ansvar. Den naturlige reaksjonen er ofte at hun er ansvarlig for seg selv og at hun “må passe på så hun ikke blir voldtatt”. Jenta i historien sier klart nei, men overgriperen valgte å ikke høre på henne. 

 

Hvor kommer disse holdningene om overgrep fra? Det som er sikkert er at de ikke bare eksisterer blant ungdom. Vi hører det samme hver gang en voldtektssak kommer opp i media; “hun var full,” “hun kledde seg utfordrende,” “hun burde ikke gått hjem alene.” Selv når offeret gjør alt riktig i prosessen etter en voldtekt og sikrer tilstrekkelig bevis, er det vanskelig å få en overgriper dømt.

 

Disse holdningene ligger i samfunnets underbevissthet og de resulterer i at offeret sitter igjen med en følelse av skyld og skam, selv om det er overgriper som har brutt loven. Disse holdningene står i veien for budskapet vi ønsker å formidle, men vi skriver det likevel: 

 

Uansett hva som har skjedd, uansett hva som skjedde før, under og etter overgrepet så er det ikke din skyld, og det er ikke du som skal føle skam for det som skjedde. Hvis du har blitt utsatt for et overgrep så er det overgriper sin skyld, ikke din. Du bestemmer over din egen kropp, og ingen skal kunne gjøre noe mot deg som du ikke vil. Hvis du ikke gav ditt klare samtykke til det som skjedde, så har du loven på din side, selv om rettsvesenet ikke fungerer som det burde. Du kan også først gi ditt samtykke og så trekke deg igjen hvis du ombestemmer deg; det er din rett uansett hvilket forhold du har til overgriper. Du har denne rettigheten uavhengig av kjønn og alder. Det er ikke din skyld.

 

Vi vet godt at de vonde følelsene ikke blir borte bare fordi vi skriver at det ikke er din skyld på en blogg. Vi skulle ønske alle tenkte slik vi tenker, og vi skulle ønske alle som blir utsatt for overgrep kunne blitt rettferdig behandlet. Men det skjer ikke. Det du kan gjøre, hvis det har skjedd, er å være rettferdig mot seg selv. Tro på at du er uskyldig, for det er du. Vær så snill.

 

Hva sier loven om seksuelle forbrytelser?

Det er mange som har et stereotypisk bilde av en seksuell forbrytelse. Det er viktig å huske at det ikke bare er ufrivillige samleier som regnes som en forbrytelse, selv om det er de formene for overgrep vi hører mest om i media. Det er langt mer enn ufrivillige samleier som kan virke krenkende og ødeleggende for offeret. Noen sitter igjen med en følelse av at “det som skjedde med meg er ikke så farlig som det som har skjedd andre.” Men det er bare du som kan bestemme hva som kjennes ille for deg, og det er lov å føle seg krenket, uansett hvor “liten” forbrytelsen er. En krenkelse er en krenkelse.

 

Loven deler seksuelle forbrytelser i tre. Alle gruppene er straffbare. Dette er en svært forenklet fremstilling, du finner detaljer i straffelovens 19.kapittel.

 

Først må vi presisere begrepet samtykke. Å samtykke betyr å aktivt si ja, det holder ikke at man ikke protesterer eller at man ikke sier nei. Bare et ja er et ja.

 

Seksuell atferd innebærer blotting, fremvisning av pornofilmer eller å oppføre seg seksuelt på andre måter rundt et offer som ikke har samtykket til å se slik seksuell atferd. 

 

Seksuell handling innebærer å handle seksuelt sammen med eller mot offeret uten samtykke, men uten at det utføres samleie. Dette regnes som en verre kategori og forbrytelsene har strengere straff enn seksuell atferd. Seksuelle handlinger kan innebære beføling av offerets kropp utenpå eller innenfor klærne. 

 

Seksuell omgang er den mest alvorlige kategorien og innebærer former for samleie, munnsex eller fingersex. Grove former for berøring kan også komme inn under denne paragrafen.

 

Strafferammen varierer etter hvilken kategori overgrepet faller under og etter skjerpende omstendigheter som for eksempel vold eller offerets alder.

 

Staffeloven viser at svært mange av de som har delt opplevelsene sine med #jegharopplevd ikke bare har blitt krenket, de har blitt utsatt for lovbrudd. Å ta på noen som ikke samtykker eller å blotte seg for noen som ikke samtykker er straffbart. Som vi har skrevet allerede ender bare #1av100 voldtekter med fellende dom. Dette må endres!

 

Jeg vil ikke bli en overgriper

Selv om det aldri er offerets skyld, så betyr ikke det at overgriper hadde planlagt å forgripe seg på noen, eller at han eller hun hadde et ønske om å forgripe seg på noen. Noen overgripere planlegger og noen vet at de krenker offeret, selvsagt, men veldig mange blir overgripere uten egentlig å mene det. I noen tilfeller er det mangel på kunnskap, eller mangel på kommunikasjon, og ikke vonde hensikter som resulterer i et overgrep. Det kan være alkohol eller andre rusmidler inne i bildet, det kan være vansker med kommunikasjonen, og noen ganger står man i såkalte gråsoner. 

 

Dette er ikke et forsøk på å bagatellisere den alvorlige forbrytelsen det er å forgripe seg på noen, men vi forstår, og vi vil at leserne våre skal forstå, at det er vanskelig å våkne opp og innse at man har forgrepet seg på noen hvis det ikke var hensikten. Det er ikke en fin følelse. Det er noe de aller fleste ønsker å unngå, men likevel skjer det overgrep. Mange skjønner heller ikke at de har begått et overgrep.

 

Så hvordan unngå det? Vi vil oppfordre alle til å få en aktiv bekreftelse, et samtykke, et JA, før man går inn i en seksuell relasjon med noen. Det hjelper ikke å vente på et nei, og tenke at det er greit å ha sex så lenge man ikke får et nei. Veldig ofte kan det være vanskeligere å si nei enn du tror. Det kan være frykt, usikkerhet eller rus inni bildet. Og hvem kan si nei mens de sover? Så lenge du får et ja på forhånd kan du være sikker på at du har gjort ditt for ikke å bli en overgriper. Husk å spørre!

 

Vil du ikke forgripe deg på noen? Bare et ja er et ja. Spør hvis du er usikker. 

 

Pass på hverandre

Det er russetid, og svært mange har sex for første gang. Ikke alle opplevelser er gode og hvert eneste år skjer det overgrep. Hvis du ser noen bli utsatt for noe, vær der for dem. Hvis du ser noen som står i fare for å bli utsatt for noe, rop på hjelp. Gjør hva du kan, men pass på å ikke utsette deg selv for fare hvis du er alene. Det er viktig å snakke om det som har skjedd, og det er særlig viktig å snakke om skam og skyldfølelse og å gjøre så godt man kan for å overbevise overgrepsofrene om at de er uten ansvar. Mange som har blitt utsatt for overgrep synes dette er svært vanskelig å snakke om. Det er helt fint å ta initiativ og vise at du er interessert, så vet hun eller han at du er tilgjengelig og at du vil lytte. 

 

Jeg har blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Hva gjør jeg nå?

Det første du må gjøre er å komme deg i sikkerhet og be noen om hjelp. Vi anbefaler at du kommer deg til et voldtektsmottak, og det beste er om du finner noen som kan bli med deg, så du slipper å være alene. Voldtektsmottak er som regel samme sted som legevakten. Det skal finnes døgnåpen legevakt tilknyttet alle kommuner. Gjør deg kjent med ditt lokale tilbud hvis du ikke vet hvor din nærmeste legevakt eller voldtektsmottak er. Vi håper ikke du kommer til å trenge det, men det er lurt å være på den sikre siden så du kan hjelpe deg selv eller andre.

 

Det er viktig å huske på graviditetsrisiko og seksuelt overførbare infeksjoner hvis det er aktuelt. Snakk med helsepersonell om behandling som kan minske risikoen for HIV-smitte så fort som mulig. Legevakten kan vurdere om du trenger slik behandling eller ikke. For å minske graviditetsrisiko bør du bruke nødprevensjon.

 

Vi anbefaler at du kontakter Dixi, et kompetansesenter som spesialiserer seg på voldtektsofre og pårørende. Det er ditt eget valg om du vil anmelde eller ikke. Noen trenger å gå i terapi for å komme seg videre. Det er viktig å huske at selv om tiden etter et overgrep er tung, så blir det bedre. Veldig mange får det fint igjen etter et overgrep. Vi håper du beholder håpet, uansett hvor mørkt det virker akkurat nå. 

 

 

www.dixi.no

 


 

Vi svarer på spørsmål om seksuell helse i kommentarfeltet. Følg oss på facebook og twitter.

 

Undervisningssituasjonen vi skrev om i saken er hentet fra metodene til MSO Oslo. Kontakt MSO på [email protected].

 

Fotokreditering: Pixabay, photographer: cafepampas

Sånn ser et underliv ut, helt usensurert

Lange kjønnslepper? Korte kjønnslepper? Hår? Ikke hår? Stor eller liten klitoris? I denne saken viser vi fem eksempler på hvordan et normalt og friskt kvinnelig underliv kan se ut.

 

Av Ellen Støkken Dahl

 

Advarsel: Eksplisitte bilder lenger ned i saken.

 

I blogginnlegget vårt om Flaggermus presenterte vi et økende problem: Jenter er misfornøyde med utseendet av sitt eget underliv. Flere og flere legger seg under kniven for å få idealvulvaen, med små og korte kjønnslepper.

 

Vi mener idealvulvaen oppsto fordi vi oftest blir eksponert for en bestemt type vulva gjennom media, populærkultur og pornografi. Vi blir påvirket av det vi ser, og når vi kun ser en bestemt type vulva skapes en fasit for hva vi tror er normalt. Dette på tross av at idealvulvaen bare er en av mange typer sunn og frisk vulva.

 

I virkeligheten finnes det ikke noen fasit. I virkeligheten er ingen underliv like. 

 

Vi tror det vi ser er normalt

Idealvulvaen funker på akkurat samme måte som andre idealer: Den påvirker hvordan vi tror vi må se ut. Når reklameplakatene for undertøy kun viser tynne eller muskuløse modeller, påvirker det hvordan vi tror en kropp bør se ut. Med hensyn til kroppsvekt har vi sett dette gå langt i en usunn retning. Mange unge jenter og gutter lider av spiseforstyrrelser, og umulige kroppsidealer er en del av årsaken.

 

“Vi vet at alle er forskjellige,

fordi vi kan se at alle er forskjellige.”

 

Vi er redde for at forestillingen om idealvulvaen kan bli enda vanskeligere å knuse enn tanken om at man må være tynn og trent. Hvorfor? Fordi vi ser mennesker med ulik kroppsfasong hver eneste dag. Vi vet at alle er forskjellige, fordi vi kan se at alle er forskjellige. Men hvor mange underliv ser du i løpet av en dag? 

 

Mange har aldri sett et annet underliv enn sitt eget. Noen har ikke en gang sett sitt eget underliv. Så hvordan kan du vite hva som er normalt når du aldri ser normale underliv? Dette er et problem.

 

Operasjoner styrker “kjønnhetstyraniet”

En økende mengde kvinner i Norge velger å endre på underlivet med plastiske operasjoner. Når kvinner som ikke har et medisinsk problem velger å operere seg for å føle seg normale, har dette en forsterkende virkning på idealvulvaen. Vi havner i en ond sirkel hvor kvinner som hører om andre som opererer seg blir påvirket. Vi er bekymret for denne utviklingen. Vi er redd for at det vi har kalt “kjønnhetstyraniet” skal bli sterkere og sterkere.

 

Sånn ser et underliv ut

Vi mener en mulig løsning er å bli eksponert for ulike typer vulvaer. Her får du derfor fem eksempler på hvordan et underliv kan se ut. Takk til forlaget Show Off Books for tillatelse til å bruke bildene på bloggen. 

 

 

Dette er vårt lille bidrag til å vise frem mangfoldet av normale, kvinnelige underliv. Helt usensurert. Normal.dotm
0
0
1
38
217
Columbia University
1
1
266
12.0

0
false

18 pt
18 pt
0
0

false
false
false

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 

ER DU FLAU OVER UNDERLIVET DITT? “Jeg trodde jeg var ødelagt” er en flott kronikk skrevet av en jente som selv slet og vurderte operasjon. Fra Bergens Tidende.

Fotokreditering: ©2011 Show Off Books

Photographer: Katie Huisman

Bildene er hentet fra boken “I’ll Show You Mine” og denne kan kjøpes på Amazon

Jo mer du har sex, jo dårligere blir du til dette

De fleste i Norge vet at det er lurt å bruke kondom. Allikevel velger omtrent halvparten av nordmenn å ha ubeskyttet sex med nye sexpartnere. Og det hjelper heller ikke med erfaring; ungdommene er faktisk flinkere enn de voksne. Hvorfor er det sånn? Det er på tide å avlive tre, seige kondom-myter én gang for alle.

Av Nina D. Brochmann

 
Foto: Illustrasjonsfoto, Getty Images1. Du er kjip hvis du tar initiativ til kondom

Mange forteller oss at de synes det er kleint å fiske frem kondomet, enten det er snakk om første samleie med kjæresten eller en kjapp en bak russebussen. Til og med voksne, kule damer som Tusvik og Tønne innrømmer at de har vært redde for å ødelegge stemningen eller virke pripne. Andre er bekymret for å fornærme partneren ved å insinuere at de har kjønnssykdommer eller rett og slett virke “for godt forberedt.”  Men som ved usikkerhet generelt gjelder det at andre som oftest oppfatter deg langt bedre enn du frykter.

I en spørreundersøkelse gjennomført på vegne av RFSU i 2013 skulle nordmenn angi hvordan de oppfatter en sexpartner som foreslår kondom. Kan du gjette hva svaret var? Nei, ikke prippen eller usexy. Folk som foreslår kondom beskrives som omtenksomme, selvsikre, seksuelt erfarne og ansvarsfulle.

 

“Folk som foreslår kondom beskrives som

omtenksomme, selvsikre, erfarne og ansvarsfulle.” 

 

Du leste riktig. Ikke så verst skussmål det der! Frykten for å bli ansett som kjip og usexy ved å foreslå kondom var helt ubegrunnet. Faktisk mente under 3 % at disse adjektivene var beskrivende. Videre var det færre enn én av ti som hadde opplevd negative tilbakemeldinger når de selv tok initiativ til kondom.

Så, selv om det kan føles flaut er kondom faktisk et sikkert triks hvis du vil imponere i senga, både som gutt og jente…

 Kilde: Folkehelseinstituttet 2015

 

2. Dama går på p-piller, så kondom er ikke så viktig

Den vanligste grunnen til at folk ikke bruker kondom er at de bruker andre prevensjonsmidler (RFSU 2013). Er du under 30 år, er det et ganske «safe bet» at dama du nettopp har møtt går på p-piller. I 2005 hadde 3 av 4 jenter i aldersgruppen 20-24 år brukt hormonprevensjon de siste tre månedene, og da hovedsakelig p-piller (1). En annen studie viste at 79 % av jenter i 1989-kullet hadde brukt hormonprevensjon før de fylte 20 år (2). Hvordan tallene ser ut i 2015 vet vi ikke, men det er god grunn til å tro at bruken er relativt stabil.

Så la oss anta at du er gutt og dama du skal ha sex med bruker p-piller. Da er den ene av to grunner til å bruke kondom borte, ikke sant? Dama kan jo ikke bli gravid. Dessverre er det ikke så enkelt. P-piller skal tas hver eneste dag og omtrent på samme tid, selv om det er russetid eller Aya Napa-ferie. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at du er umenneskelig hvis du aldri glemmer noen piller her og der. Det vet alle jenter som har prøvd. Og glemmer du p-piller er det ikke trygt lenger.

 

 “Problemet er jo nettopp at dama har

glemt at hun har glemt pillene sine.”

 Da er det vel bare å spørre jenta om hun har tatt pillene sine? Vel, problemet er jo nettopp at dama har glemt at hun har glemt pillene sine. Så selv om du er kjempeansvarlig og spør om hun har tatt p-pillene sine, kan du egentlig ikke stole på svaret du får. Og du kan heller ikke stole på at hun tar panikkpille eller annen nødprevensjon, av samme grunn. Hvis sexpartneren din ender opp med å bli gravid, er det bare hun som bestemmer om barnet skal beholdes eller ei. Abortloven gir far absolutt ingen rettigheter til medbestemmelse, men du må fortsatt betale barnebidrag de neste 18 årene. Det vil jeg si er en ganske god grunn til å bruke kondom.

 

 “Abortloven gir far absolutt ingen rettigheter

til medbestemmelse”

 


                                                                                            Foto: Colourbox


  Sliter du med å huske p-pillene dine? Les om andre muligheter her.

 

 

3. Får jeg kjønnssykdommer er det bare å ta antibiotika

Det virker trygt og godt å være heterofil og ung i lille Norge i dag. HIV er noe de har i Afrika eller på saunaer i homsemiljøet, kjønnsvorter er mange nå vaksinert mot via HPV-vaksinen, og syfilis og gonoré er noe det står om i historiebøkene. Det eneste norske ungdommer bekymrer seg for er klamydia og det blir du jo lett kvitt med antibiotika. Gratis er det også, både å teste seg og å behandle, spandert av den generøse velferdsstaten. Mange nordmenn bekymrer seg rett og slett ikke for å bli smittet av kjønnssykdommer. Og hvis man ikke bekymrer seg, er det jo virkelig ingen grunn til å bruke kondom. Eller?

 

“…tiden der nordmenn bekymringsløst

kunne pule rundt, er forbi.”

Det er dessverre mye som tyder på at tiden der nordmenn bekymringsløst kunne pule rundt, få kjønnssykdommer, og ta en én-dagskur med antibiotika snart er forbi. Dette er nettopp fordi vi har brukt for mye antibiotika her i verden. Antibiotikaresistens betyr, enkelt forklart, at bakteriene blir motstandsdyktige mot vanlige typer antibiotika, slik at vi får færre og færre antibiotika som funker og sykdommene dermed blir vanskeligere å bli kvitt. Det er ikke DU som er resistent, men bakterien du smittes av. Så selv om du selv aldri har brukt antibiotika kan du allikevel bli smittet av en resistent bakterie fra en sexpartner.Senest i går kunne vi lese på NRK.no at Norges kjønnssykdomsguru, Professor Harald Moi, advarer mot økende antibiotikaresistens hos enkelte vanlige bakterier som gir kjønnssykdommer (3). Kjønnssykdommer du for 5 år siden ble kvitt med en liten antibiotikakur, funker nå i bare halvparten av tilfellene. Og vi snakker da ikke bare om sære sykdommer du plukker opp på bordell i Thailand, men om relativt vanlige kjønnssykdommer blant unge. Det har til og med dukket opp enkelte tilfeller i Oslo med kjønnssykdommer som ikke reagerer på noen former for antibiotika. Heldigvis er dette ikke dagligdags, men bare tanken burde få deg til å skjelve i buksene.Se for deg en slags «It follows»-verden, for de som har sett skrekkfilmen på kino, der ubeskyttet sex får en helt ny mening.  

“Kjønnssykdommer du for 5 år siden ble kvitt

med en liten antibiotikakur,

funker nå i bare halvparten av tilfellene.”Vårt tips er at du like godt kan venne deg til tanken med én gang og begynne å bruke kondom når du har sex med nye partnere. For du kan ikke se på folk om de har kjønnssykdommer.

 

Gratis kondomer i ulike størrelser og tykkelser bestiller du her.

 

Spørsmål eller kommentarer om kondombruk? Send de til oss på Facebook, Twitter eller i kommentarfeltet.

For de som ønsker en litt mer avansert, men god forklaring av antibiotikaresistens, anbefaler vi bloggen Immunglimt av professor Anne Spurkland.

Kilder: RFSU 2013, Skjeldestad 2007 (1) og 2012 (2), nrk.no (3).

Er du glemsk og vimsete?

Glemmer du p-pillene dine? Kan du ikke bruke p-piller på grunn av økt fare for blodpropp? Ønsker du et prevensjonsmiddel som er sikkert, langvarig og uten brukerfeil? Her får du alt du trenger å vite om p-stav.

 

 

Foto: Merck, Nexplanon

Av Ellen Støkken Dahl

Av en eller annen grunn er p-piller det første prevensjonsmiddelet de fleste jenter prøver. P-piller er supert for noen, men ikke for alle. Når du bruker p-piller må du huske å ta pillen til omtrent samme tid hver dag, og det er det ikke alle som får til. Men hvorfor gå rundt å huske på piller hver dag når man kan slippe?

Langtidsvirkende prevensjon som p-stav eller spiral virker i tre eller fem år før de må byttes ut, noe som er bra for de yngste prevensjonsbrukerne som ofte ikke ønsker å starte familie på flere år. Vi anbefaler unge jenter som skal starte på prevensjon å vurdere langtidsvirkende typer. Ikke bare hvis du er vimsete og glemmer piller, men også fordi langtidsvirkende prevensjon er sikrere siden man unngår brukerfeil. Videre er det mange eldre jenter som synes det er styrete å ta p-piller når de ikke er i faste forhold og da er langtidsvirkende prevensjon et godt alternativ. Som vi har skrevet om tidligere er det ingen grunn til å ta en hormonpause!

 

Plastbit med hormoner

En p-stav er en plastbit som kontinuerlig skiller ut en liten mengde hormoner. Dette hindrer graviditet i tre eller fem år, avhengig av merke. Staven er et par millimeter tykk og cirka fire centimeter lang. P-staven settes inn under huden på underarmen med en slags sprøyte. Det er noen som er redde for sprøyter og tenker at dette kommer til å gjøre kjempevondt, men det gjør det ikke. Man får bedøvelse der p-staven settes inn, så man kjenner ingen ting. Når p-staven er satt inn kan man ofte kjenne den under huden, men den er som regel usynlig.

Hvis du vil ha p-stav må du få resept av en lege og hente den på apoteket. Deretter settes den inn (og fjernes) på legekontoret. Du må altså innom en lege, gjerne fastlegen din eller legen på en helsestasjon for ungdom, for å kunne få p-stav. Helsesøstre kan ikke gi deg resept sånn som med p-piller.

Etter at du har satt inn p-staven må du bruke tilleggsprevensjon i form av kondom i syv dager. Etter det er du sikker mot graviditet til p-staven fjernes eller til den blir tom for hormoner etter tre eller fem år. Det er ikke noe problem å ta ut p-staven tidligere hvis du ønsker barn eller hvis du ikke er fornøyd.

 

Hva gjør du når prevensjonen svikter? Les om nødprevensjon her.

 

Ikke samme type hormoner som i p-piller

Det finnes to hovedtyper hormonprevensjon. Kombinasjonspreparater, som p-piller og p-ring, inneholder både østrogen og gestagen, mens østrogenfrie preparater, som p-stav og p-spiral, inneholder kun gestagen. P-stav inneholder altså bare gestagen. Det gjør at jenter som ikke kan ta østrogen på grunn av økt blodproppfare, trygt kan bruke p-stav.

Det er ikke sånn at alle østrogenfrie preparater inneholder det samme gestagenet. Dette er er viktig å huske på fordi det betyr at kvinner vil kunne reagere ulikt på ulike østrogenfrie preparater akkurat på samme måte som at noen må bytte p-pillemerke fordi de opplever bivirkninger. Folk reagerer forskjellig på ulike typer prevensjon.

 

Hvordan funker p-staven?

En liten mengde hormon siver hele tiden ut fra p-staven og inn i blodårene. Hormonet fraktes med blodet til organene som bestemmer over menstruasjon og graviditet og påvirker dem. For å si det enkelt er resultatet to ting: For det første hindres eggløsningen  hver måned. Uten egg kan det ikke bli noen befruktning. Det andre som skjer er at slimet i livmorhalsen blir tykkere og danner en slags propp. Slik hindres sædceller i å svømme inn i livmoren. Du er altså dobbelt beskyttet mot befruktning og graviditet!

 

Hva er et hormon? Les mer om hormoner her.

 

Fare for blodpropp?

Det at p-staven ikke inneholder østrogen gjør at den økte risikoen for blodpropp blir borte. P-stav kan altså brukes at kvinner som ikke kan bruke p-piller på grunn av blodpropp i familien, høyt blodtrykk eller andre faktorer.

 

Blødningsmønster

Det som er positivt med østrogenholdige prevensjonsmidler som p-piller og p-ring er at man kan kontrollere når man har blødning, eller mensen. Vi skal skrive mer om blødningskontroll på østrogenholdige prevensjonsmidler i et eget innlegg senere. Prevensjonsmidler som ikke inneholder østrogen gir ikke mulighet til å kontrollere når man har blødning. Det er mange som tror at p-stav og andre østrogenfrie prevensjonsmidler gjør at man mister blødning uansett, men det er faktisk ikke helt riktig. Det er bare noen som mister blødning av p-stav, og det gjelder absolutt ikke alle.

Vi deler typene blødning du kan få på p-stav i tre blødningsmønstre. Noen mister blødningen helt og får den ikke tilbake før p-staven tas ut. Andre får regelmessig blødning, det betyr at blødningen er forutsigbar, at den kommer til omtrent samme tid hver gang og at den varer omtrent like lenge hver gang. Den siste gruppen får uregelmessige blødninger, det betyr at blødningen er forskjellig hver gang, den kan vare lenge eller kort, og du kan ikke vite sikkert når blødningen kommer. Du kan ikke vite hvilket mønster du får på forhånd. For kvinner som synes det er veldig viktig å ha kontroll over når blødningen kommer og som ønsker mulighet til å påvirke blødningen, er ikke p-stav den beste løsningen. Kvinner som ønsker blødningskontroll bør velge et preparat med østrogen.

 

Kan jeg teste hvordan jeg reagerer på p-stav med østrogenfrie p-piller?

Veldig mange jenter tror at man kan teste hvordan man reagerer på p-stav ved å bruke østrøgenfrie p-piller (Cerazette) før man setter inn p-stav. Det er mange som får høre dette hos fastlegen sin. Tanken er god, men det stemmer ikke helt. Østrogenfrie p-piller (cerazette) inneholder en annen type gestagen enn det p-staven gjør. Som jeg skrev tidligere i saken funker ulike hormoner ulikt. Hvis du er fornøyd med cerazette så betyr det ikke at du kommer til å være fornøyd med p-stav, og hvis du er misfornøyd med Cerazette så betyr ikke det at du må bli misfornøyd med p-stav. Når du skal teste ut et prevensjonsmiddel er det en hovedregel som gjelder, og det er å bruke prevensjonsmiddelet i tre måneder og se om du er fornøyd. Det er vanlig med bivirkninger de første tre månedene til kroppen venner seg til prevensjonsmiddelet. Har du bivirkninger som er så plagsomme at de påvirker hverdagen din, enten det er blødningsforstyrrelser, psykologiske bivirkninger eller annet, anbefaler vi deg å bytte prevensjonsmiddel til noe som inneholder andre hormoner. Ikke bytt til et preparat som inneholder samme hormon. Snakk med legen din om dette.

 

Manglende sexlyst er svært vanlig og oftest er det andre ting en prevensjon som har skylda. Les mer om kvinners sexlyst her.

 

Ingen brukerfeil

Det aller beste med p-stav er at man fjerner brukerfeil. Når jenter blir gravide selv om de bruker prevensjon er det oftest på grunn av at de brukes feil, ikke fordi prevensjonsmidlene i seg selv ikke er sikre. P-piller er et sikkert prevensjonsmiddel hvis de brukes helt riktig, men det er lett å glemme piller, eller å være for seint ute med å ta dem, og dette kan påvirke sikkerheten. P-staven sitter i kroppen i flere år. Med mindre du glemmer å ta den ut når tiden er ute er det vanskelig å gjøre feil. Dette gjør p-stav til et prevensjonsmiddel man kan stole på.

Har du personlige spørsmål om p-stav kan legen din veilede deg! Diskuter alltid prevensjonsbruk med en en lege før du bytter type. Vi tar også i mot spørsmål i kommentarfeltet og på twitter og facebook. Vi kan dessverre ikke svare på personlige medisinske spørsmål, men vi kan svare på generelle spørsmål knyttet til prevensjon og seksuell helse.

Sex for første gang

Få opplevelser i livet er så sagnomsuste som sex for første gang. Men som en jente skrev til oss: “Vi vet jo egentlig ingen ting om hva som venter oss.” Her er våre tips og triks for å gjøre første gang best mulig, enten det er med ungdomskjæresten eller på russetreff.

Av Nina D. Brochmann

 

Alle har hatt sex, utenom jeg

Tanken om at “alle andre” har gjort det er ikke helt uvanlig. Det brenner under føttene og det er like greit å “få det overstått.” Når disse tankene dukker opp, er det greit å ha fakta på bordet.

I Norge er gjennomsnittlig debutalder for samleie 16,7 år for jentene og 18 år for guttene. Omtrent 20 % av ungdommer har debutert før de er 16 år. Sagt på en annen måte, 4 av 5 har ikke hatt samleie når man begynner på videregående. Det haster med andre ord ikke å få det overstått.

Sex for første gang er riktig når du har LYST (hodet) og er KÅT (kroppen).  Av og til er hodet og kroppen ikke helt på lag, og da kan det være lurt å vente litt. Når og med hvem vi blir kåte varierer fra person til person. Noen føler seg klare på ungdomsskolen, andre på videregående eller i russetiden, og noen venter til de er ferdig med tenårene. Noen gjør det med en kjæreste, andre med en one-night stand, noen med en kompis/venninne. For noen skjer det på soverommet, for andre bak utedoene på russetreff. Ingen av delene er feil, så lenge du har lyst.

Skills – eller kunsten å gjøre det enkelt

Sex for første gang kan egentlig være så mangt, siden sex både innebærer slikking, fingring, suging og runking, i tillegg til vaginal- og analsex. Når unge snakker om sex, er vår erfaring at de fleste allikevel tenker på samleie. Heldigvis vet de fleste unge i dag hva det betyr rent praktisk, og 75 % av unge har til og med sett det “up close and live” i form av porno.

På tross av (eller kanskje på grunn av?) dette, bekymrer mange seg for om de er flinke nok før debuten. Hvordan gir jeg dama best orgasme, spør 14-åringene verdensvant…

Ingen er gode på noe de aldri har prøvd før. Det som så lett ut på film, er sjelden det. Pornostjerner er ekstremsportutøvere. Du kan sitte i timesvis å se på Kjetil Jansrud kjøre utfor, men hadde du prøvd på det samme første gang du hadde ski på beina, hadde du nok brukket nakken. Når det gjelder sex for første gang er kløning regelen snarere enn unntaket.  

Vårt tips blir da å gjøre det enklest mulig. Glem Kama Sutra og Doggy-style; det enkle er faktisk det beste. Og det gjelder ikke bare første gang.

Misjonærstillingen er lite brukt i porno fordi man ser så lite av kjønnsorganene, men i den virkelige verden er misjonæren en vinner. Man har full tilgang til og utsyn over hverandres kropper,  man kan kline underveis og, ikke minst, man har mulighet til hele tiden å få med seg den andres reaksjoner. Det er spesielt viktig første gang når begge er nervøse. Og blir det for mye blikkontakt, er det bare å lukke øynene.

 

Blod, svette og tårer

Det er mye engstelse for smerter og blødninger blant jentene. Heldigvis er sex for første gang litt som BCG-vaksinen. Det er gruingen som er verst. Historier om at det alltid gjør vondt første gang er feil.

Gruing er vår verste fiende når det kommer til sex, så noe av det viktigste man gjør er å finne en partner man stoler på og klarer å slappe mest mulig av med. Det er fordi gruing og nervøsitet faktisk medfører at sex kan gjøre vondt. Når man er nervøs strammer man musklene i kroppen uten at man er helt klar over det selv. Skjedeveggen består av sterke muskler som kan strammes på akkurat samme måte. Og hva skjer når musklene strammes? Jo, da blir det trangt i skjeden.

I tillegg er det veldig vanskelig å bli kåt når man er nervøs. Og hvis man ikke er kåt blir man heller ikke våt. Når jenter er fysisk opphisset skiller skjeden ut kroppens eget glidemiddel. Dette gjør at friksjonen blir mindre når penis skal inn i skjeden ? det lugger rett og slett ikke. 

Hvis man ikke er våt og man i tillegg er trang og anspent, kan det oppstå små rifter i slimhinnen i skjeden under sex. Disse kan både blø og gjøre vondt mens man har sex og dagen etterpå.  Dette har ingenting med jomfruhinnen å gjøre, men gjelder i prinsippet hver eneste gang man har sex. Har man ikke lyst, kan sex gjøre vondt. Har man lyst, skal ikke sex gjøre vondt i det hele tatt. Da vider skjeden seg ut og man blir våt av seg selv.  

Så egentlig er det ganske enkelt: Bare ha sex når du er kåt!

(Vi kommer til å skrive en egen sak om jomfruhinnen senere siden det er så mange misforståelser ute og går.)  

One minute man

Mange gutter bekymrer seg for å komme for fort første gang. Et annet problem som kan oppstå, men som færre er klar over, er at en del gutter ikke kommer i det hele tatt.  I tillegg er det en del gutter som opplever at de er så nervøse at de ikke får ereksjon.  

At dette er helt normalt er kanskje ikke noen trøst. Men som sagt tidligere, har du sex med en du stoler på og føler deg trygg med er slike hendelser mindre skumle og man kan snakke om det når det skjer. Rent praktisk kan kondom gjøre at du holder ut litt lenger. Andre sier de synes det hjelper å tenke på hverdagslige ting, hvis de merket at man blir litt for ivrig. Man kan også øve på å holde igjen når man runker på egen hånd.

Hvis det motsatte er problemet, at ereksjonen svikter, kan det være lurt å ta en pause og prøve igjen litt senere. Partneren din synes ikke du er håpløs eller teit, men vil sannsynligvis være redd for at det er noe galt med dem. Si det som det er, at du er nervøs!

Orgasmic fantastic

Det er ikke vanlig for jenter å få orgasme de første gangene de har sex, enten det er snakk om samleie eller andre former for sex. Gutter har som oftest runket i flere år før de har sex første gang, gjerne flere ganger i uken. Jenter må på samme måte bli kjent med sin egen kropp for å skjønne hva de liker og hvordan de lettest har det digg.  Hvis man ikke har hatt orgasme alene, kan man ikke forvente å få det med en annen. Hjemmelekse for jentene blir derfor å ta på seg selv og onanere. 

Både for gutter og jenter er det viktig å huske på at orgasme er en ekstra bonus og ikke målet i seg selv.

Kondom redder dagen

Man kan bli gravid når man har sex, selv første gangen. Tren på å bruke kondom riktig og ta med kondom hvis du tror det er den minste sjanse for at noe kan skje. Kondom er begges ansvar og beskytter både mot kjønnssykdommer og graviditet. Ingenting tar piffen fra sex som å bekymre seg for å bli foreldre eller pådra seg ekle sykdommer. Mange ungdommer tror at det er kleint å ta opp kondombruk med partneren, men faktisk blir de fleste bare lettet og glad. Det er også lurt å ha en panikkpille i bakhånd hvis noe skulle gå galt. 

Oppskrift på digg sex første gang:

  1. Bruk kondom! Kondom er innsatt med glidemiddel og kan gjøre det enklere å gli inn uten at det oppstår rifter. Man kan også bruke et vannbasert glidemiddel i tillegg. For gutter som har sex med gutter er  dette spesielt viktig. Unngå oljer og vaselin da det kan gjøre at kondomet sprekker. 
  2. Ta dere god tid til oppvarming!  Klining, beføling av pupper og stryking må til. Det tar lengre tid for jenter å bli våte, enn for gutter å få stå. Jo mer klar jenta er, jo mindre sannsynlig er det at det gjør vondt.
  3. Nice and slow, gutter: Begynn forsiktig til du kjenner at det blir bedre plass og våtere. Ikke peis på fra første øyeblikk. Da slipper du å komme for tidlig, og partneren din har det digg også.
  4. Det enkle er ofte det beste. Misjonærstilling er en vinner.
  5. Øv på forhånd. Både jenter og gutter bør onanere og finne ut av hva de liker på egenhånd først. 

 Lykke til, det er ingen ting å grue seg til!

Har du spørsmål? Send til @under_livet , i kommentarfeltet eller på Facebook

 

Foto: Colourbox

Kilder: Folkehelseinstituttet, Sex og Samfunn

Panikkpiller og annen nødprevensjon

Det er ikke alltid like lett å planlegge sex og prevensjonsbruk. Kanskje glemte du kondomene hjemme, kanskje glemte du noen p-piller, eller kanskje kondomet sprakk? Typisk. Men hva nå?

Foto: Norlevo

Av Ellen Støkken Dahl

Søndag morgen. Du hadde sex i går kveld, og du brukte ikke sikker prevensjon. Du har ikke særlig lyst til å bli gravid, og det kjennes så skummelt at det gjør vondt i magen. Du er ikke den første som har opplevd dette, og du er heller ikke den siste. Noen ganger går det bare galt, og det er derfor vi har nødprevensjon. Nødprevensjon er noe du kan bruke etter at du har hatt sex hvis annen prevensjon har sviktet.

 

Ingenting å angre på

Vi misliker det norske tilnavnet “angrepille”. La oss kaste det. Angrepille er et snerpete ord med stram munn og skrå øyebryn. Det sier du har gjort noe du må angre på, men det har du strengt tatt ikke. Du har bare hatt sex, og hvis det var en positiv opplevelse er det ingen vits å føle anger. Det er ikke anger du føler når du tar opp p-pillebrettet ditt for å ta dagens pille og oppdager at du har glemt tre piller den siste uka, det er panikk. Vi døper om angrepillen til panikkpille i denne saken, for vi synes det passer bedre. 

Vi er heller ikke veldig begeistret for det amerikanske navnet “morning after-pill”. Morning after-pill høres veldig enkelt og greit ut, som om det er noe man kan ta hver morgen etter sex i stedet for prevensjon. Men det er viktig at man ikke tar for lett på bruk av nødprevensjon i pilleform. Det er nemlig ikke like sikkert som vanlig prevensjon og det er flere bivirkninger, selv om det ikke er farlig. Nødprevensjon skal bare brukes når annen prevensjon svikter. Nødprevensjon skal ikke erstatte vanlig prevensjon. 

 

Tre typer

Det finnes tre typer nødprevensjon du kan bruke. To ulike typer panikkpille og kobberspiral. Det er fordeler og ulemper med alle tre. Her får du en enkel oversikt med alt du trenger å vite. For detaljer anbefaler vi at du forholder deg til pakningsvedlegget eller at du snakker med en lege. Vi tar også i mot spørsmål på Twitter, Facebook eller i kommentarfeltet. 

 

Panikkpille type I – Norlevo og Postinor

Den første og vanligste typen nødprevensjon er den panikkpillen som kan kjøpes reseptfritt på apotek, og den selges også på bensinstasjoner og i flere matbutikker. Det finnes to typer som i utgangspunktet er helt like, eneste forskjell er at det er ulike merker som lager dem. De heter Postinor eller Norlevo. Det er flott at denne panikkpillen er så tilgjengelig, for det er ikke alltid mulig å finne hverken lege eller et apotek til alle døgnets tider.

Norlevo og Postinor inneholder et hormon, et gestagen. Du visste kanskje at også hormonprevensjon inneholder gestagener? Norlevo og Postinor inneholder et gestagen som er det samme som i noen p-piller, men det er en mye større dose.

Norlevo og Postinor fungerer ved å utsette eller hindre eggløsning slik at det ikke blir noen befruktning. Hvis du allerede har hatt eggløsning og det har skjedd en befruktning har denne panikkpillen ingen effekt! Det er viktig å huske. Problemet er at du ikke kan vite om du har hatt eggløsning eller ikke. Den er altså ikke helt sikker, men den minsker sjansen for at du blir gravid, så det er lurt å ta den. Jo tidligere du tar pillen, jo bedre er det. Det beste er å ta pillen innen det har gått et døgn siden samleiet, men den kan ha en effekt i inntil tre døgn (72 timer). Effekten blir mindre når det har gått lenger tid, så det beste er å ha en i toalettmappen, alltid. 

Fordel: Tilgjengelighet

Ulempe: Mindre sikker

Husk: Graviditetstest etter to uker!

 

Panikkpille type II – Ellaone

 Ellaone er en annen type panikkpille som du bare kan få på resept fra en lege. Ellaone inneholder et annet virkestoff enn Norlevo og Postinor. Ellaone har effekt i opptil 5 døgn (120 timer) så hvis du trenger beskyttelse og er for seint ute til å bruke Norlevo eller Postinor gjelder det å oppsøke lege raskt. Gå til legevakten eller be om akuttime hos fastlegen din for å få skrevet ut Ellaone i tide. 

Ellaone fungerer som Norlevo og Postinor ved å utsette eller hindre en eggløsning slik at du ikke blir gravid. Den har også en viktig tilleggseffekt ved å hindre at et befruktet egg fester seg i livmoren.

Det er noen som er opptatt av den etiske forskjellen på å hindre en eggløsning og å hindre at et befruktet egg fester seg. Vi forstår dette, men vi mener det viktigste er å hindre uønskede graviditeter. Det er også den mest effektive måten å oppnå lavere aborttall.  Hvis du ikke vil bli gravid er det fint og ansvarsfullt å bruke nødprevensjon.

Fordel: Bedre og lenger effekt. 

Ulempe: Krever resept, mindre tilgjengelighet

Husk: Graviditetstest etter to uker!

 

Kobberspiral

Selv om kobberspiral er den sikreste formen for nødprevensjon, er den lite brukt. Vi anbefaler å vurdere kobberspiral når du skal bruke nødprevensjon. Kobberspiral sies å være 99% sikkert, og den fungerer på flere måter, blant annet ved at et befruktet egg ikke får festet seg i livmoren. 

Kobberspiralen settes inn i livmoren av en lege, så etter at du har hatt ubeskyttet sex kan du be om akuttime hos fastlegen og forklare hva det gjelder eller oppsøke legevakt. Kobberspiralen har god effekt i 5 døgn etter samleiet (120 timer). Du trenger ikke å ha født for å bruke kobberspiral og det går helt fint å bruke kobberspiral selv om du er ung.

Det fine med kobberspiral, i tillegg til at den er svært effektiv som nødprevensjon, er at du kan la den bli værende i livmoren og ha den som fast prevensjon. Kobberspiral er et fint og sikkert prevensjonsmiddel som varer i 5 år etter innsettelse. Hvis du ikke trives med kobberspiral som fast prevensjonsmiddel er det også fullt mulig å ta den ut etter kort tid. 

Fordel: Høy sikkerhet, fungerer over lenger tid, kan erstatte vanlig prevensjon de neste 5 årene

Ulempe: Krever resept og innsettelse av lege

 

Graviditetstest

Det er mange som tror at man er helt trygg etter at man har tatt panikkpille, men dette stemmer ikke! Panikkpillen minsker risikoen for at du blir gravid, men det funker på ingen måte like bra som vanlig prevensjon. Det er veldig viktig at du tar en graviditetstest etter å ha tatt panikkpille. Vi anbefaler at du tar graviditetstest uansett om du får menstruasjonsblødning eller ikke. Hvis det er partneren din eller venninna di som tok panikkpillen er det kjempefint om du minner henne på å ta en test. Husk at graviditetstesten tidligst skal tas to uker etter at du tok panikkpillen. Snakk med legen din om graviditetstest etter kobberspiral når du setter den inn. Det er ikke noe poeng å ta en graviditetstest med en gang du har tatt nødprevensjon ettersom du ikke kan stole på resultatet.

 

Bivirkninger

Panikkpiller og annen nødprevensjon har bivirkninger. Det aller vanligste er blødningsforstyrrelser. Panikkpillene utsetter eggløsningen og dermed blir også mensen forsinket. Det er ikke farlig å ha blødningsforstyrrelser, men det kan være plagsomt. Dette er heldigvis ikke et varig problem, det går over. Noen opplever også kvalme av panikkpiller. Hvis du kaster opp kort tid etter at du tok pillen må du ta en ny. Forhold deg til pakningsvedlegget eller beskjed fra lege for detaljer.

Kobberspiral inneholder ikke hormoner, men det er likevel vanlig å få blødningsforstyrrelser i starten. Hvis du ønsker å beholde kobberspiralen som fast prevensjon og opplever blødningsforstyrrelser anbefaler vi at du ser an plagene i tre måneder. Ofte stabiliserer blødningene seg over tid. 

Det finnes også andre bivirkninger som svimmelhet, trøtthet og ømme bryster, men det er ikke alle som opplever dette. Får du varige plager må du oppsøke lege.

 

Er det farlig?

Det er mange som har hørt at det er farlig å ta mange nødprevensjonspiller i hver syklus, eller at det er farlig å ta flere i året. Det er ikke farlig å bruke nødprevensjon. Det er ingen forskning som viser nedsatt fertilitet etter bruk, altså evne til å få barn senere. Du kan bli gravid selv om du har tatt panikkpille flere ganger. Det er riktignok vanlig med bivirkninger, som nevnt tidligere i teksten.

 

Kan jeg bli immun?

Du kan ikke bli immun mot panikkpiller, men de er aldri helt sikre. Hvis du blir gravid er det ikke fordi du er immun mot panikkpille.

 

Overvektig?

Noen har hørt at de ikke kan ta Norlevo eller Postinor på grunn av for høy vekt. Dette stemmer ikke lenger. Disse anbefalingene er trukket tilbake. Du kan ta Norlevo eller Postinor (vanlig panikkpille som kan kjøpes i butikk) uansett hvor mye du veier. 

 

Vær forberedt

Hvis du vet at du vimser mye med p-piller eller hvis du bruker kondom som eneste prevensjonsmiddel anbefaler vi at du har en panikkpille lett tilgjengelig i tilfelle noe skulle gå galt. Hvis du er russ i år er det fint å huske at festing og forstyrret døgnrytme gjør det lett å glemme p-piller. Kjøp Norlevo eller Postinor på butikken eller be fastlegen din om å skrive ut Ellaone. Plutselig går noe galt, og det er alltid lurt å være forberedt. Jo fortere du tar pillen, jo mer sikker er den.

 

Seksuelt overførbare infeksjoner

Det er bare kondom som beskytter mot sykdommer. Oppsøk alltid lege hvis du har vært utsatt for smitterisiko og ta en klamydiatest. 

 

Panikkpille skal ikke erstatte vanlig prevensjon

Vi anbefaler at du tar panikkpille så fort som mulig hvis du opplever en prevensjonssvikt, men det er veldig viktig at du ikke bruker panikkpille som eneste prevensjon. Panikkpiller er ikke like sikre som vanlig prevensjon, og siden hormondosen er så mye høyere enn i vanlig prevensjon er bivirkningene kraftigere. 

 

Brukerfeil

Prevensjon hadde vært mye sikrere hvis vi kunne tatt bort alle brukerfeilene. Hvis du vet du roter med p-piller eller kondom kan det være lurt å vurdere en type som ikke har brukerfeil. Langtidsvirkende prevensjon i form av p-stav, kobberspiral og p-spiral varer i flere år, og de er veldig sikre, nettopp fordi det ikke går an å gjøre feil. Ved å velge prevensjon uten brukerfeil kan du slippe å måtte tenke på panikkpiller og annen nødprevensjon.

Kilder: Sex og Samfunn, Metodebok 2010. Sex og samfunns nettsider om nødprevensjon, uptodate.com