Det klør, det klør, tiddelibom…

Skrevet av Håvard Ilstad, medisinstudent og styremedlem i MSO Oslo.

Vinteren står for tur, og flere opplever å få vintertørr hud. Det har gjerne sine logiske
forklaringer: Det er kaldt ute, mye vind, du dusjer og varmer deg i varmt vann og vasker
hendene med sterk såpe. Med tørr og irritert hud følger ofte eksem og kløe. Men dersom
eksemet og kløen ikke går vekk, uansett hvilke tiltak du iverksetter, og kløen særlig forverres
om natten, kan det være lurt at du oppsøker en lege. Kløen kan nemlig ha en ganske enkel
forklaring: Du kan være smittet med skabb.

Hva er skabb?
Skabb er en midd som er ca. 0,3-0,5 mm lang som graver seg under huden og legger egg som
klekkes etter 3-4 døgn (1). Selve skabbmidden kan være vanskelig å se, men man kan ofte se
skabbgangene som tynne, grå striper i huden (2). Den er ikke farlig, men kan være svært
plagsom å ha, da kløen kan være veldig intens om natten og ved svetting (1). Man har i
gjennomsnitt bare 5-15 skabbmidd på kroppen, men kløen oppleves ofte på store deler av
kroppen, som f.eks. hender, fingre, håndledd, albuer, midje, lår og ytre kjønnsorganer (1).
Med kløen følger gjerne små nupper eller blemmer i huden, og menn kan oppleve å få såkalte
kviselignende papler på pungen, som er et spesifikt symptom for skabb (1). Fra man blir
smittet tar det hele 3-6 uker til man får symptomer som kløe, men dersom man har hatt skabb
tidligere, tar det ofte bare 1-3 dager til man får symptomer (1).

Seksuelt overførbar sykdom?
Du trenger ikke nødvendigvis å ha hatt sex for å få skabb. Smitten skjer som regel ved direkte
hudkontakt, for eksempel ved seksuell kontakt, deling av seng eller ved å gå hånd i hånd på
gaten med noen som har skabb. Hudkontakten må vanligvis vare i minst 15 minutter for at
man skal bli smittet (1). I sjeldne tilfeller kan skabb smitte indirekte via håndklær, sengetøy
og klær som en med skabb har brukt (2). Skabb var tidligere assosiert med dårlig hygiene og
fattigdom, men slik er det ikke lenger (1): Alle kan være i risikogruppen for å bli smittet, så
lenge man har vært i nær kroppskontakt med noen som har skabb!

Men hvordan blir jeg kvitt det?
Skabb skal alltid behandles da det ikke forsvinner av seg selv (1). Det finnes flere ulike
midler du kan bruke som kjøpes reseptfritt. Det beste er likevel å kontakte lege før du starter
behandling, samt følge bruksanvisningen til det midlet som benyttes. Flere av midlene kan
virke irriterende på huden, så overbehandling er ikke å anbefale. Dersom du har fått påvist
skabb og behandlet deg én gang, anbefales det at du gjentar behandlingen etter én uke (1).
Men det kan være verdt å merke seg at kløen kan vedvare i noen uker etter behandlingen (1).

Meldeplikt?
Siden 1994 har skabb ikke vært meldepliktig, slik det er med andre seksuelt overførbare
sykdommer (1). Det betyr at det ikke foreligger noen statistikk på hvor mange det er som
smittes årlig, og man er heller ikke pliktig i å informere noen om at man har fått skabb.
Likevel kan det være lurt å ta sine forholdsregler og be alle man deler husstand med og
eventuell(e) seksualpartner(e) om å behandle seg samtidig, da man aldri blir immun mot
skabb. Man kan nemlig få smitten tilbake igjen av dem man tidligere har smittet, selv om man
allerede har behandlet seg og blitt kvitt smitten én gang.

Bør jeg være redd og unngå kroppskontakt?
Du behøver ikke å være redd eller å unngå kroppskontakt med folk, selv om den beste
prevensjonen mot skabb er å unngå nær kroppskontakt. Skabb er som nevnt ikke farlig, og
blir du smittet kan du alltids bli kvitt det (men ikke én gang for alle). Til tross for at media
med jevne mellomrom melder om skabbutbrudd på enkelte helseinstitusjoner, skoler og i
barnehager, og senest denne våren om et mulig utbrudd blant studentene ved Norges
Handelshøyskole i Bergen (3), finnes det ingen statistikk på hvor mange som har det. Ei heller
har det vært en særlig utbredt sykdom de siste tiårene. Men du bør ha i bakhodet at det tar
lang tid fra man blir smittet til man får symptomer, og har du vært i nær kroppskontakt med
noen som har fått det påvist uten at du selv har fått symptomer bør du behandle deg. I
tillegg bør du være obs på at langvarig, kløende eksem, som forstyrrer nattesøvnen, kan
være skabb. Hvis du opplever sterk kløe og er usikker på hva det kan være, oppsøk lege.

 

Kilder:
1. Folkehelseinstituttet. Skabb veileder for helsepersonell Internett. Oslo:
Folkehelseinstituttet; 3. mars 2010 oppdatert 7. januar 2016; hentet 22. november
2018. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-
a-a/skabb—veileder-for-helsepersonell/#diagnostikk
2. Sex og samfunn. Skabb Internett. Oslo: Sex og samfunn; 2015 hentet 22. november
2018. Tilgjengelig fra: https://www.sexogsamfunn.no/sykdommer/seksuelt-
overforbare-infeksjoner/skabb/
3. Halvorsen MR. Mulig skabbutbrudd blant NHH-studentene Internett. Bergen:
Studvest oppdatert 1. mars 2018; hentet 22. november 2018. Tilgjengelig fra:
https://www.studvest.no/mulig-skabbutbrudd-pa-blant-nhh-studentene/

HALLOWEEN: Nekrofili- å ligge med de døde?

                                                        

Nekrofil er betegnelsen på en person som har en seksuell tiltrekning til lik og bevisstløse. 

Nekrofili er et tema som vi sjelden hører om, – men det betyr ikke at det ikke finnes. Det er rimelig å anta at det er sjeldent, men det finnes faktisk ingen gode undersøkelser av forekomsten. Nekrofili er lite beskrevet i lærebøker i sexologi, og det er lite publisert om emnet annet enn i tilknytning til diagnostiske vurderinger av seriedrapsmenn. Men fenomenet er beskrevet både i legender og historiske kilder. Det finnes beskrivelser av at både Karl den store og Kong Waldemar hadde seksuell kontakt med sine avdøde koner lenge etter at de var døde, og Herodot forteller at de gamle egypterne ventet en god stund med å levere sine avdøde koner til balsamering av frykt for at likene ellers kunne bli skjendet.

I Norge kan man ikke straffes for å ha lyst å ha sex med døde mennesker, men det er imidlertid straffbart å ha sex med lik- da dette regnes som ulovlig likskjending (Straffeloven §195)(1) og kan medføre stor bot og/eller inntil 2 år i fengsel. 

Så selv om du får lyster når døde blir levende under disse gresskar-tider, så gjør du best i å la de være!

Jeg er nekrofil, hva gjør jeg? Nekrofile finner i mange tilfeller andre utløp for sine fantasier, for eksempel med rollespill og porno med nekrofile element. 

Ta gjerne kontakt med fastlegen din eller psykolog for å få hjelp med å håndtere lyster og fantasier!

 

MSO Oslo ønsker alle en fin og nerkrofilifri Halloween! 

 

 

Kilder:

(1) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-5#KAPITTEL_2-5 

2018-10-29

Skjedekrans – Hva er det?

Hymen, jomfruhinnen, skjedekransen, møydomshinnen; kjært barn har mange navn! Men de gir ikke
nødvendigvis de samme beskrivelsene og inntrykkene av denne strukturen i kvinnens underliv, som
kommer opp for diskusjon i tide og i utide.
Du har kanskje hørt om jomfruhinnen. Hinnen som ligger i skjeden og dekker til. Hinnen som sprekker og
gjør at man blør første gang man har sex. Hinnen som viser om man har hatt sex før eller ikke. Du har
kanskje hørt forklaringer på hvorfor ikke alle blør første gang de har sex: «Den kan sprekke av andre
årsaker også, for eksempel hvis du faller av sykkelen eller hvis du rir». Sannheten er at ordet
«jomfruhinne» er et nokså misvisende navn.
Denne strukturen er slettes ikke noen hinne, i alle fall ikke slik vi gjerne ser for oss hinner. Tenk på det:
Dersom dette hadde vært en hinne, hadde det vært vanskelig for menstruasjonsblodet å passere. Men
selv om det ikke er en hinne der, så er det noe, og dette noe kaller vi skjedekransen. Skjedekransen er en
slags ring som ligger et par cm inn i skjeden. Denne kan se veldig ulik ut fra kvinne til kvinne, men hos de
aller aller fleste er det ikke en dekkende hinne. 

Hvorfor er det egentlig så viktig hva vi kaller det? Jomfruhinnen er noe de fleste har hørt om, mens
skjedekransen er noe mer fremmed. Det hadde kanskje vært enklere å holde på det gamle, men det er
flere årsaker til at det er ganske greit, og ikke minst viktig, å opplyse om forskjellen som ligger i
betydningen av de to ordene. For mens en hinne beskriver en dekkende struktur, er en krans hul. Dette
er et poeng av flere årsaker, og viktig for å ta livet av noen myter.
For det første har jomfruhinnen blitt brukt som en forklaring på hvorfor jenta blør under/etter første
samleie. Dette stemmer ikke, og det er viktig å være klar over at ikke alle jenter blør første gang de har
sex. Derfor kan ikke en blødning fortelle om man har hatt sex før eller ikke. Den faktiske årsaken til at
noen blør, er gjerne nervøsitet og spenning som fører til at man strammer musklene «der nede», noe
som kan gi rifter i skjedeveggen. Dette kan gjøre at man blør litt.
Et annet poeng er at man har brukt selve hinnen som et «bevis» på at man aldri har hatt sex før. I en del
kulturer er det ekstremt viktig at jenta aldri har hatt sex før de gifter seg, noe det gjerne kreves bevis på.
Det er, utrolig nok, bare et par år siden det sist ble rullet opp en sak om at flere norske leger utførte
«jomfrusjekk» av unge jenter. Denne undersøkelsen gikk ut på at legen, ut ifra undersøkelse av
«jomfruhinnen», bedømte om jenta tidligere hadde hatt sex. Dette er ikke bare krenkende og ulovlig 1 ,
men for å sitere helsedepartementet: «underlivsundersøkelser av den såkalte jomfruhinnen for å sjekke
om jenter har hatt samleie, baserer seg på manglende kunnskap om anatomi» 1 . Det er ingen
jomfruhinne der som kan undersøkes, bare en skjedekrans som normalt sett er hul, jomfru
eller ei.
Det viktige her er enkelt. Jomfruhinnen finnes ikke. Det man tidligere har omtalt som jomfruhinnen
kalles skjedekransen et navn som er mye «riktigere» enn det «jomfruhinnen» noen gang var. Og
kanskje enda viktigere: Man kan på ingen måte finne bevis på om noen har hatt sex eller ikke, verken ut
ifra å se på «jomfruhinnen» eller ut ifra blødning eller ikke blødning etter samleie.

Det finnes imidlertid én måte å finne ut av om en jente har hatt sex på;  man kan spørre! 

Illustrasjon: RSFU

 

Kilder:
1 (forfatter ikke oppgitt), «Jomfrusjekk strider mot loven»,
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/jomfrusjekk-strider-mot-loven/id2511234/, publisert
15.09.16, nedlastet 08.10.18

VI TAR OVER BLOGGEN!

Skrevet av Oda Molstad Johansen, leder MSO Oslo

Medisinernes seksualopplysning (MSO) Oslo tar med dette over bloggen underlivet.blogg.no! 
MSO er en av Norges ledende frivillige organisasjoner for seksual- og samlivsundervisning og har drevet med seksualundervisning for en rekke ulike grupper fra begynnelsen av 70-tallet. Noen av MSOs viktigste målsettinger er å hindre spredning av kjønnssykdommer, redusere antall uønskede graviditeter og å gi ungdom et positivt syn på kropp og seksualitet.

Ellen og Nina har begge tidligere sittet i styret til MSO Oslo og preget organisasjonen som også har gitt liv til dere enorme engasjement for seksualundervisning og seksuell helse. Vi i MSO tar over bloggen med stor ærefrykt og lover å fortsette Ellen og Ninas arbeid med å poste lett tilgjengelige og lett forståelige innlegg om seksuell helse basert på fakta og kunnskap. Vi ser stort fram imot arbeidet med bloggen! Første innlegg postes snart, så følg med! 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
nettside: www.mso.oslo.no
e-post: [email protected]
 

Gleden med skjeden på topp 10

Det har vært noen hektiske uker for oss nå. Den 18.januar hadde vi lansering på Aschehoug i Oslo. Sigrid Bonde Tusvik bokbadet oss og det var stinn brakke med 250 gjester. Det var en helt ubeskrivelig dag for oss og vi er så takknemlige for alle som møtte opp for å heie på boka. I går fikk vi de første tallene fra bokkjedene og Gleden med skjeden er på topp 10-listen over mest solgte bøker. TAKK!!! Vi håper dere liker den også… 


 

 

 

 

 

Gleden med skjeden

Kjære alle Underlivets lesere! 

Det har vært litt stille fra vår kant den siste tiden og det har sin naturlige forklaring: Vi gir ut bok på Aschehoug forlag den 18.januar! Boka heter Gleden med skjeden – alt du trenger å vite om underlivet. 

For er du sikker på at du kjenner ditt eget underliv? Selv om kvinnens kjønnsorganer ikke akkurat er en ny oppdagelse, er det utrolig mye kvinner ikke vet om sin egen kropp. Vet du egentlig hvorfor mensen gjør vondt? Finnes jomfruhinnen? Hvorfor sliter du med å få orgasme? Hvor lenge kan du vente med å få barn?

Ved å kombinere kjent medisinsk kunnskap med ny forskning dekker Gleden med skjeden alt du trenger å vite om underlivet. 

Her får du vite alt om hvordan prevensjonsmidler fungerer i kroppen og hvordan du kan velge det prevensjonsmiddelet som passer best for deg. Du vil lære om menstruasjonssyklusens ville hormondans, herpes og andre underlivssykdommer. Vi skriver om sex, lyst og orgasme. Vi har til og med skrevet en forskningsbasert orgasmeguide til dere!

Boka er akkurat som bloggen, lettlest og underholdende, men siden det er en bok har vi hatt litt mer plass til å boltre oss på. Det betyr at det er enda mer å lære og enda flere morsomme historier. I tillegg har vi vært så heldige at Tegnehanne illustrerer boka, slik at vi skal være helt sikre på at alle forstår de mer vanskelige medisinske aspektene av den fine kroppen vår. 

For alle dere som liker bloggen, så kan vi love at dere vil elske boka. Vi håper dere har lyst til å lese den når den kommer i bokhandelen den 18.januar!

Alt godt fra Ellen og Nina

 

Tegnehanne skal illustrere boka vår!

                                                               

I januar kommer boka vår i butikkene og dere kan tro vi gleder oss! Vi leverte akkurat fra oss siste utkast av manus til Aschehoug, så nå er det ikke mye som står igjen. I den forbindelse har vi en nyhet som vi endelig får lov til å dele med dere…

Tegnehanne er med på laget!

Kanskje kjenner du henne fra før, eller kanskje ikke, men vi kan love dere at dere har masse å glede dere til. Tegnehanne, som egentlig heter Hanne Sigbjørnsen, er en helt rå dame. Hun er en klok og morsom illustratør som igjen og igjen klarer å ta alvorlige og mindre alvorlige saker på kornet, som skjønnhetshysteri, det å få seg hund og SKAM. Hun har gitt ut to tegneseriebøker allerede og er fast kommentator/tegner i Aftenposten. Og, heldigvis for oss, er hun sykepleier.

Kunnskapsrik og kul, men andre ord. 

Sammen håper vi å lage en forståelig, underholdende og inspirerende bok om alt du trenger å vite om underlivet. 

 

Hilsen Ellen og Nina

Underlivet blir bok

Rundt nyttår fortalte vi at vi hadde en spennende nyhet som vi gledet oss til å fortelle dere om. Du har kanskje lagt merke til at vi har hatt mange gjesteskribenter den siste tiden og at innleggene fra oss har vært litt sjeldnere?

 

Det er fordi vi er travelt opptatt med å gjøre Underlivet til bok! Det synes vi er fantastisk gøy!

 
 

Etter all oppmerksomheten rundt bloggen i fjor ble vi kontaktet av Aschehoug som lurte på om vi var interesserte i å skrive en bok om kvinners underliv og seksuell helse. Og det var vi selvfølgelig! Vi vil jo at alle damer skal bli bedre kjent med underlivet sitt. Det er tross alt en av de fineste kroppsdelene vi har.

 

Norske jenter (og gutter) får alt for dårlig seksualundervisning i skolen. Dette gjør at kvinner langt opp i tjueårene fortsatt er usikre på hvordan underlivet deres fungerer. Det er utrolig med tanke på hvor stor innvirkning underlivet har på kvinners gleder og sorger. Underlivet gir opphav til noe av det beste som finnes i verden – sex og babyer, men kan også representere mye som er trist og vondt, som mensensmerter, spontanaborter og overgrep. Å kjenne sitt eget underliv er nøkkelen til å ta gode valg for helsa. Enten det handler om å skjønne når det er noe galt, velge riktig prevensjonsmiddel eller ta selvstendige seksuelle valg.

 

1.oktober satte vi i gang med å skrive og før helgen leverte vi førsteutkast til tredje del av boka. Nå er det bare én del som gjenstår, før vi begynner med endeløse runder med redigering og kvalitetssikring av informasjonen. For du skal være trygg på at informasjonen du får i boka vår er basert på den beste kunnskapen som er der ute.

 

Men slapp av, det blir ingen lærebok! Formen og stilen vil bli akkurat som på bloggen: Lettlest og forståelig, uten å gå rundt grøten. Du kommer til å lære masse nytt (ja, det lover vi), enten du er 17 år og jomfru eller en erfaren 30-åring.

 

 

På fredag var vi på vårt andre redigeringsmøte hos Nazneen, redaktøren vår.

Hun bruker rød blyant flittig og passer på at vi ikke roter oss bort i uforståelig medisinsk preik.

Om litt under ett år, i januar 2017, kommer boka i bokhandlene. Da håper vi dere har lyst til å lese enda mer om det forunderlige livet i underlivet.

 

Vi gleder oss i hvert fall masse til å dele den med dere!

 

Hilsen Ellen og Nina

 

P.S. Hvis det er noe du virkelig har lyst til å lese om i boka er vi takknemlige for innspill i kommentarfeltet! Og har du noen morsomme tittel-forslag tar vi gjerne de også?