Gutt+HPV-vaksine= Sant

av Ane Gjerstad

Vent, er ikke HPV-vaksinen en vaksine mot livmorhalskreft? Hvorfor skal guttene ta
den?
Fra og med høsten 2018 får også guttene, i likhet med jentene, tilbud om HPV-vaksinen
gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i 7.klasse. Hurra! Dette er en seier for alle
gutter og alle som har en gutt de er glad i. HPV-vaksinen beskytter nemlig ikke bare
jenter, men også gutter, mot kreft.
Vaksinen som tilbys gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i dag heter Cerivarix og
beskytter mot Humant papillomavirus, forkortet HPV. HPV er en stor gruppe virus, og
mange av disse typene smitter via seksuell kontakt. Faktisk er HPV den vanligste
seksuelt overførbare infeksjonen i Norge, og man antar at 70% av seksuelt aktive blir
smittet i løpet av livet(2). Noen av HPV typene kan gi kjønnsvorter, men de aller fleste
som smittes av HPV opplever ingen symptomer.
Hvis man får en HPV-infeksjon vil viruset lure seg inn i cellene og gjøre skade på dem.
Noen av HPV-typene er farlige, og ved en langvarig HPV-infeksjon, med for eksempel
type 16 eller 18, vil skadene gjøre at cellene på lang sikt kan utvikle seg til kreftceller.
Dette er en langsom prosess som kan ta flere tiår.

Macintosh HD:Users:anegjerstad:Downloads:47578846_544901645973980_5167795158393028608_n.jpg
Fig 1: HPV angriper og infiserer uvaksinert individ

Livmorhalskreft er den kreftformen som i størst grad er forårsaket av HPV-virus(3).
Derfor er det mange som med god grunn forbinder HPV-vaksinen med livmorhalskreft,
men viruset er også forbundet med utvikling av kreft flere andre steder. Hos alle kjønn
kan HPV-infeksjon føre til kreft i munn, svelg og endetarmsåpningen. I tillegg kan viruset
forårsake kreft i skjeden og vulva hos kvinner og på penis hos menn(1). Vaksinen som
nå tilbys til både gutter og jenter i 7.klasse beskytter mot de farlige HPV-typene 16 og
18. En vaksine gjør kroppen bedre rustet til å forsvare seg mot virusene, og gjør dermed
også at man er bedre beskyttet mot disse kreftformene.
I Norge er det omtrent 600 HPV-relaterte krefttilfeller årlig (3). De som vaksinerer seg,
uansett kjønn, vil være beskyttet mot HPV-relatert kreft. De vil i tillegg være med på å
hindre at smitten spres, og dermed være med på å beskytte dem som ikke er vaksinert.
Det er dette som så populært kalles flokkimmunitet.

Macintosh HD:Users:anegjerstad:Downloads:47683024_448600705668650_8838107401614786560_n.jpg
Fig 2: Flokkimmunitet. Uvaksinert individ beskyttes av god vaksinedekning i flokken

 

Det at det finnes en effektiv vaksine mot kreft er jo egentlig fantastisk. Det er så enkelt,
og kan bety så mye. Hurra for at gutter også får vaksinen gratis!

 

 

Kilder:
1) Folkehelseinstituttet: HPV-vaksinasjon: Tilbud til gutter fra høsten 2018
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/endring-for-hpv-
vaksine-i-barnevaksinasjonsprogrammet/ (03.12.18)
2) Folkehelseinstituttet: Om HPV (humant papillomavirus)
https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/hpv-vaksine-til-unge-kvinner/hpv-og-kreft/
(03.12.18)
3) Kreftforeningen: HPV (Humant Papillomavirus) og kreft
https://kreftforeningen.no/forebygging/hpv-og-kreft/ (03.12.18)